Overfølsomhet

Noen ganger blir jeg veldig overveldet av overfølsomheten min. Den legger seg som en klump i magen min og kan forhindre søvn, fordi jeg tværer på hva som har blitt sagt, eller skrevet, i evigheter. Det kan dels gå på hva jeg skal forstå det som, dels skape et svært ubehag hos meg, og undrer meg på, lenge, og repeterer samtalen eller kommunikasjonen i langsommelige tider.

Sånn at jeg kunne neppe blitt politiker, det ville nok ødelagt meg fullstendig, har jeg en veldig berettiget, tror jeg, frykt for.

Det er visst sånn, at hvis man har en eller annen form for autisme, så påvirker det et sted i hjernen som har med theory of mind å gjøre. Det å kunne sette seg inn i en annen persons perspektiv. Det å kunne se hva en annen person ser i en selv.

Det føles litt som å være mistet i verdensrommet, å befinne seg i et slags vakuum, der alle verden teorier og hypoteser slett ikke trenger føre fram til noen riktig konklusjon.

Sånn at det er ikke så merkelig at man da ser navnene til organisasjonene som eksisterer for og av autister, eksempelvis

http://wrongplanet.net/

i perspektiv, den tanken at vi befinner oss på feil planet. Noen har kalt det «utlending over alt», «kronisk turist» (nevnt i en artikkel av Kari Steindal om behovet for nonverbal tolketjeneste):

http://www.norsklogopedlag.no/tidsskriftet/utgaver/logopeden-4-05/hvor-er

Det å bli krenket eller å føle seg fornærmet og såret er ikke noe som er forbeholdt mennesker med diagnose innenfor autismespekteret, men jeg tror kanskje det kan være en stor forskjell på graden og varigheten av hvordan ting kan føles.

Da kommer man inn på hvordan det limbiske system, også, fungerer vanligvis, og hvordan det eventuelt fungerer forsterkende på graden av overfølsomhet, og hvor lang tid det tar å komme seg over eventuelle krenkelser. Det limbiske system i hjernen er det systemet som regulerer følelser.

Hvis jeg skulle spøke med det, og det bør man jo, så ville jeg si at følelsene mine beveger seg fremover omtrent som en lus på en tjærekost, eller at en celle svirrer rundt i evigheter uten å falle inn i sporet sitt. For slik er det faktisk det oppleves.