menneskerettighetsbloggen

<Av Kjetil Mujezinović Larsen, professor, Norsk senter for menneskerettigheter>

portrettbilde av Kjetil Mujezinović Larsen Kjetil Mujezinović Larsen. Foto: UiO

Oslo tingrett avsa 20. april 2016 dom i saken hvor Anders Behring Breivik krevde fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 3 og artikkel 8. Tingretten konkluderte med at «EMK artikkel 3 er krenket overfor Anders Behring Breivik under hans fengselsopphold i Ila fengsel og forvaringsanstalt og i Telemark fengsel avdeling Skien». Tingretten fant at soningsregimet utgjorde «umenneskelig behandling». Det ble ikke konstatert krenkelse av artikkel 8.

Umiddelbart etter domsavsigelsen uttalte jeg i media at jeg var «overrasket» over dommen, og at jeg ikke var overbevist om at den var riktig. Nå, noen dager senere, er jeg fortsatt overrasket, samtidig som jeg er overrasket over hvor mye positiv omtale dommen har fått fra kommentatorer. Dyktige og troverdige akademiske juristkolleger av meg har uttalt at den er «riktig, god og overbevisende», og at den har en…

Vis opprinnelig innlegg 716 ord igjen