Fin link: Tenk om du er perfekt som du er

https://enkelhetenilivet.no/2015/07/01/tenk-om-du-er-perfekt-som-du-er/