Glede i tilværelsen

Livskvalitet er kanskje et ord som, hvis det ikke er der, burde vært med i ordboka for underklassen. Det betyr egentlig lykke eller glede. Lykke måles ikke bare i penger og prestasjoner, men også i gleden man har i hverdagen. Og graden av lykke/glede griper inn i både den fysiske og psykiske helsen til folk.

Begrepet livskvalitet kan gå inn i både byråkratiske rundskriv, lover, regler, og i andre deler av samfunnet, eksempelvis i de samme miljøene der man også benytter ordet kvalitetssikring, og der man bruker ordet biomasse om folk som befinner seg i helsekø. Her et eksempel på bruk av ordet livskvalitet.:

Klikk for å få tilgang til rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf

Funderer på å kjøpe meg den ordboken.

Begrepet livskvalitet oppsto på slutten av 1960-tallet.

Implementering. Analog læringsplattform. Kvalitetssikring. Hæ? Boken «Ordbok for underklassen» går til kamp mot byråkratiske ord og vendinger.
aftenposten.no