Menneskerettighetene

Etter andre verdenskrig, og de vanskene som oppsto for spesielt jøder, men også andre grupper, i det å kunne flykte til andre land, oppsto menneskerettighetserklæringene, som sånn etterhvert er både blitt reviderte, og at man har fått tillegg til dem.

Her linker til selve erklæringene sånn som de er i dag, og bakgrunnen for å få dem skrevet og innført:

http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-mot-rasediskriminering

http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen

http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne