Makt, avmakt og farvel 17. mai?

Det er ett kjempesvært problem ved å ha asperger syndrom, og det er det at folk ser ut til å glemme at vi med AS har normal intelligens, og kan reagere som seg hør og bør dersom vi opplever at det finnes rasisme og diskriminering i vårt land, og hvis demokratiet trues (eksempelvis ved at TISA/TTIP blir snikinnført via EØS, mens vi altså er opptatte med å diskutere andre saker). For der er media oppfinnsomme. Og mens media ikke har reagert i nevneverdig grad på noe som blir diskutert, om ikke så stort omfang, men dog diskutert, i så og si alle andre vestlige, og kanskje endel ikke-vestlige land. Og protestert mot:

Det glemmes visst at selv om man ikke skjønner seg så godt på andres sinn, så kan man allikevel observere hva folk gjør eller ikke gjør.

Og jeg lurer altså på hvorfor folk ikke er mer på barrikadene enn de er, for tiden, og forsvarer demokratiet vårt, grunnloven vår og norsk suverenitet. Er ikke folk glade nok i 17. mai for tida, tro? Er det kanskje på tide at vi antar 4. juli, USA’s uavhengighetsdag, som vår nasjonaldag? Hvis altså selve USA fremdeles var uavhengig, da, det er, kanskje, et stort spørsmål om man kan kalle USA uavhengig lenger.

Altså vekk med bunadene og det norske flagg, frem med EU-flagget i et hjørne av det amerikanske flagget? Eller det amerikanske flagget i et hjørne av EU-flagget?

Her noen linker til protester mot TISA/TTIP, og Robert Reich sin 2-minutters youtube-forklaring av TISA/TTIP. Robert Reich har også noen lengre forklaringer på det, for den som måtte lure på det. Men her altså 2-minutters-versjonen.:

Her litt mer om TISA/TTIP ført i pennen av Knut Nærum:

http://www.dagbladet.no/kultur/her-ma-noen-ha-sagt-fokk-de-ufodte-hva-har-de-noensinne-gjort-for-meg/60141248

Og folkeopprop mot EU:

http://www.opprop.net/folkeopprop_mot_eu-maktoverdragelse

Og mot TISA/TTIP:

Det er innkommet over 30 000 underskrifter mot TISA/TTIP via facebookaksjonen STOPP TISA/TTIP.

https://www.facebook.com/groups/StoppTISA.TTIP/

 

En kommentar om “Makt, avmakt og farvel 17. mai?

Kommentarer er stengt.