menneskerettighetsbloggen

<av Kristel Jüriloo, redaktør>

portrett av Kristel Jüriloo Kristel Jüriloo

Noen ytringer kan virke nedverdigende, skremmende, ydmykende eller krenkende. Når slike ytringer knyttes sammen med en karakteristikk ved personen som er vernet mot diskriminering, kalles det trakassering. Trakassering er et hinder for likestilling og et hinder for oppfyllelse av menneskerettighetene. For eksempel kan det at en blir trakassert på arbeidsplassen være et hinder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og i verste fall være helseskadelig.

Grunnlaget for menneskerettighetene er at alle er født frie, med samme menneskeverd og rettigheter (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 1). Trakasserende ytringer og handlinger gir uttrykk for holdninger om at ikke alle mennesker har samme menneskeverd og menneskerettigheter. Slike holdninger ønsker vi ikke å bygge samfunnet vårt på. Vi bør derfor bli flinkere til å si ifra om trakassering.

Trakassering kan ta ulike former. Tre historier illustrerer dette:

”Assdayhasarrived”

Person «A» jobbet som eneste kvinne i et oljeselskap. Hennes nærmeste sjef hadde hengt…

Vis opprinnelig innlegg 714 ord igjen