Selvskading som hinder

Flere med asperger syndrom har tilleggsvansker. En av mine er selvskading. Selvskadingen min står i veien for et verdig liv. Jeg unner ingen å gå i mine fotspor. Derfor forteller jeg at jeg gjerne skulle vært velfungerende barfot.

Grunnen til at jeg havnet i mine sko, er nok ikke Asperger syndrom i seg selv, ene og alene, men kombinasjonen sammen med at ingen forstod at jeg hadde Asperger og jeg ikke engang visste at det fantes noe som het Asperger. Verden var veldig uforutsigbar og uforståelig for meg. Hvorfor skulle jeg ha det bra?

Jeg forstod det ikke, det at jeg skulle ha det bra hjemme, for på skolen var ikke medelevene snille. Hjemmefra fikk jeg dekket alle primærbehovene mine med klær og mat og leker og omsorg.

Verden var full av urettferdighet og jeg fikk den derfor ikke til å henge sammen. I Afrika sultet barn mens jeg spiste…

Vis opprinnelig innlegg 300 ord igjen