Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

Autismetilstander, som Asperger syndrom, ligger under gjennomgripende utviklingsforsyrrelser i diagnosesystemet. Jeg har før jeg fikk diagnosen Asperger, fått høre av leger at utviklingen min stoppet opp på et punkt pga. mobbing.

Leger kan gjøre feil. Det er fint at de skjønner at man faktisk er født annerledes, men det er vondt å få stemplene på seg underveis. Jeg følte meg som en trassig elleveåring i sjetteklasse da legen kastet ut sin syntese i 2005 eller 2006 da jeg selv var litt over tjue.

Jeg vet at flere med Asperger syndrom har vært kasteballer i psykiatrien. Det skyldes ofte mangel på kompetanse og våre tilleggsvansker som kan oppstå hos alle mennesker og ofte hos misforståtte aspergere. Vi med personlighetsforstyrrelser kan virke lite modne for alderen. Tilleggsvansker legger skyggelapp over den medfødte tilstanden. Aspergere har også en sårbarhet for å utvikle tilleggsdiagnoser. Les:

Det kan være depresjoner, spiseforstyrrelser, angst, personlighetsforstyrrelser, tvangslidelser. Tilleggsdiagnoser…

Vis opprinnelig innlegg 60 ord igjen