To tøffe typer

Aspergere er som alle andre mennesker svært forskjellige fra hverandre. Men jeg har likevel på min vei mot å forstå meg selv og andre med Asperger funnet to hovedtyper:

1. De som kan masse fakta (memorerer den) om et eller flere emner (som kanskje resten av verden kan svært lite eller ingenting om) og ofte snakker nærmest monologer om dem. 

Over til neste gruppe (å vente på tur er forresten ikke alltid vår sterke side):

2. De kreative, som assosierer, skaper og kanskje deler (gjerne innen kunst, musikk, litteratur).

Jeg er i gruppe nummer to, og har bare småtrekk fra gruppe nummer en. Her i gruppe to, skriver jeg, fotograferer, redigerer bildene mine inn mot noe kunstnerisk og litteraturen min er av og til på et kunst-nivå i sin særegne prosastil. Jeg har også skapt kreasjoner med ull og tråd og leire. Jeg begynte tidlig og slutter sent. Kanskje aldri.

Vis opprinnelig innlegg 268 ord igjen