Rør æiller verket som laga låten.

http://samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/Artikler/2007/Eidsvaag__Ror_ailler_verket__1_07.pdf