Politisk nøytralitet betyr ikke taushet om lidelse

http://www.vg.no/nyheter/meninger/flyktningkrisen-i-europa/politisk-noeytralitet-betyr-ikke-taushet-om-lidelse/a/23718861/