En sekundær psykiatrisk forstyrrelse

Noen med Asperger syndrom, får andre diagnoser først. Noen av dem kan være misforståtte, at de egentlig er aspergeren, mens andre kan opptre sammen med F84.5 Asperger syndrom. Å ha en sekundær psykiatrisk lidelse, kan altså være veien til å få den medfødte Aspergerdiagnosen stadfestet.

Jeg selv, møtte psykiatrien med angst og alvorlig depressiv episode. Følelsen av å ikke bli forstått i samfunnet man lever i, aldri finne ut av det med venner og ikke lykkes med å få seg en kjæreste, kan føre til en vond ensomhet og man reagerer med å bli deprimert og i verste fall selvskadende og suicidial. Jeg var alt dette.

Mange unge voksne med Asperger syndrom forteller om sterk angst (Tony Attwood: Asperger syndrom, en håndbok for foreldre og fagfolk). Angsten kan utvikle seg slik at det trengs behandling. Under behandling kan det oppdages at man har en underliggende Asperger-diagnose.

Noen ganger tar det…

Vis opprinnelig innlegg 142 ord igjen