Artikkel om sosiale koder og strenge nordmenn.

http://forskning.no/sosiale-relasjoner/2011/06/strenge-nordmenn