Ingen etterlyser funksjonshemmede

https://www.nrk.no/ytring/ingen-etterlyser-funksjonshemmede-1.13074139