menneskerettighetsbloggen

Presserende behov for levekårsundersøkelser

<Av Hanne-Kari Havik>

protrett av hanne kari Hanne-Kari Havik. Foto: privat

Jeg har asperger syndrom. Vi med autisme møter utfordringer i skoleverket, i forhold til arbeidslivet, NAV og samfunnet for øvrig. Det er et stort behov for å dokumentere hvordan det egentlig er å ha aspergers syndrom i Norge. Jeg etterlyser derfor leverkårsundersøkelser. I dette innlegget vil jeg imidlertid belyse noen av de utfordringene vi møter sett ut i fra mitt personlige synspunkt, og jeg vil gi noen råd for hvordan samfunnet kan bli mer inkluderende.

For mennesker som er litt uvanlige i forhold til resten av befolkningen, finnes det begrensninger både i forhold til ytringsfrihet, risiko for forfølgelse grunnet minoritetsbakgrunn, sårbarhet for maktovergrep og liten sjanse til å bevege seg fritt i samfunnet grunnet enten mentale eller fysiske bevegelseshindre. Vår funksjonshemming oppstår grunnet forhold i samfunnet.

Min erfaring er at jeg og andre autister blir straffet for å være født…

Vis opprinnelig innlegg 628 ord igjen