Diskriminering eller ikke?….Tja…?

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/klagesaker/2014/13712-Mann-med-Asperger-syndrom-ble-ikke-diskriminert-/

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/klagesaker/2011/Fikk-avslag-/

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/klagesaker/2015/141804-arbeidsgiver-diskriminerte-ikke-da-arbeidstaker-ble-tilbudt-en-sluttavtale/

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/klagesaker/2012/101677-Utvelgelse-av-kandidater-til/