Spontanaborterte under deportasjon

Spontan-aborterte, ble lagt i håndjern og kledd naken