Myten om Norge som foregangsland på menneskerettigheter

http://www.dagbladet.no/kultur/myten-om-norge-som-foregangsland-pa-menneskerettigheter/63949573