Rapport FN om Norge og menneskerettigheter mennesker med funksjonsnedsettelse /CRPD-rapport 2015

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/brosjyrar-og-publikasjonar/rapporter/crpd-rapport-2015/