Sylvismen

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/sylvilismen-en-kort-guide-1.806836