Musa og sukkertøyboksen

Viskelæret

Jeg hadde som barn et viskelær som det var avbildet en tegneseriemus på. Og den kalte jeg «musa». En dag mistet jeg viskelæret. Og gikk rundt og spurte de andre barna om de hadde sett musa mi…hvordan kunne jeg vite at de hadde behov for å få vite at det var et viskelær jeg lette etter?….

Jeg var heller ikke klar over at ordet mus betyr flere ting….men, jeg skjønte jo etter hvert, av litt rare reaksjoner jeg fikk av noen, selv gikk jeg da i fjerde klasse, at noe gjorde jeg tydeligvis litt galt… Om dette gjorde at jeg litt senere samme dag ble utsatt for en mobbeepisode, vites ikke, men det ville jo vært litt snodig dersom den mobbingen var tilfeldig, fordi det var svært sjeldent at jeg ble mobbet av gutter som var eldre enn meg. Guttene gikk i 6. klasse, samme klasse som broren min da gikk i.

De laget ring rundt meg, og pælmet meg ned med snøballer, så til slutt ble jeg sittende på bakken og gråt mens jeg holdt armene over hodet for å beskytte meg. Storebroren min kom løpende, og gikk da inn og startet slagsmål med lederen av mobbegjengen.

Da jeg kom hjem, spurte jeg mor, og da fikk jeg jo en forklaring på at ordet mus har en dobbelt betydning, syns jeg å huske.

Så det var flaut….

 
Jeg har fremdeles problemer med intuitivt å vite hva andre mennesker trenger å vite, selv om at den situasjonen m. sukkertøyboksen ville jeg nok kanskje anse som enkel å løse. En test for å undersøke hvordan autister oppfatter ting er sukkertøyboksen.
 
 Boken «Inn med idiotene».
 Kamran Nazeer er høytfungerende autist, og har skrevet boken «Inn med idiotene». Denne testen her, beskrevet i boken, ble utført overfor barn på den skolen Kamran gikk på i oppveksten sin og kan kanskje illustrere hva autister har problemer med, hva angår det å ta en annen persons perspektiv
 
Sukkertøyboksen: 
 
Barna i et rom blir av en lærer vist en sukkertøyboks, og spurt hva de tror befinner seg inni sukkertøyboksen.

Alle barna svarer da sukkertøy.

Men boksen blir åpnet, og inni befinner det seg en blyant. Så får de vite at Alex står utenfor døren. Og spurt om at «hvis Alex kommer inn, og blir spurt om hva som er i sukkertøyboksen, hva vil Alex da svare»?

Når nevrobiologisk normale barn blir stilt dette spørsmålet, så vil de fleste svare sukkertøy. Mens autistiske barn, de vil sannsynligvis i de fleste tilfeller svare blyant. Fordi de/jeg tenker at andre mennesker vet det samme som dem.

Her en nokså likedan test fra Youtube. En demonstrasjon av theory of mind 

Synsvinkler      

Dette kan også gi litt andre utslag, TROR JEG, da, sånn som å vite hva andre mennesker ser, fysisk, av ens egen kropp. Man kan selv ha en litt annen vinkel enn de som ser en.