Musa og sukkertøyboksen

Viskelæret

Jeg hadde som barn et viskelær som det var avbildet en tegneseriemus på. Og den kalte jeg «musa». En dag mistet jeg viskelæret. Og gikk rundt og spurte de andre barna om de hadde sett musa mi…….hvordan kunne jeg vite at de hadde behov for å få vite at det var et viskelær jeg lette etter?…..

Jeg var heller ikke klar over at ordet mus betyr flere ting….men, jeg skjønte jo etterhvert, av litt rare reaksjoner jeg fikk av gutter i 6 klasse, selv gikk jeg da i fjerde klasse, at noe gjorde jeg tydeligvis litt galt……

Da jeg kom hjem, spurte jeg mor, og etterat hun hadde fått ledd ferdig, så fikk jeg jo en forklaring på at ordet mus har en dobbelt betydning.

Så det var flaut….

Jeg har fremdeles problemer med intuitivt å vite hva andre mennesker trenger å vite, selvom at den situasjonen m. sukkertøyboksen ville jeg nok anse som enkel å løse. En test for å undersøke hvordan autister oppfatter ting er sukkertøyboksen.
 Boken «Inn med idiotene».
 Kamran Nazeer er høytfungerende autist, og har skrevet boken «Inn med idiotene». Denne testen her, beskrevet i boken, ble utført overfor barn på den skolen Kamran gikk på i oppveksten sin og kan kanskje illustrere hva autister har problemer med, hva angår det å ta en annen persons perspektiv
 
Sukkertøyboksen: 

Barna i et rom blir av en lærer vist en sukkertøyboks, og spurt hva de tror befinner seg inni sukkertøyboksen.

Alle barna svarer da sukkertøy.

Men boksen blir åpnet, og inni befinner det seg en blyant. Så får de vite at Alex står utenfor døren. Og spurt om at «hvis Alex kommer inn, og blir spurt om hva som er i sukkertøyboksen, hva vil Alex da svare»?

Når nevrobiologisk normale barn blir stilt dette spørsmålet, så vil de fleste svare sukkertøy. Mens autistiske barn, de vil sannsynligvis i de fleste tilfeller svare blyant. Fordi de tenker at andre mennesker vet det samme som dem.

Synsvinkler
Dette kan også gi litt andre utslag, TROR JEG, da, sånn som å vite hva andre mennesker ser, fysisk, av ens egen kropp. Man kan selv ha en litt annen vinkel enn de som ser en.