Du må

Du må:

-snu hver en sten

-sørge for å holde hodet over vannet

-snu verden opp ned for å finne en løsning

-finne nålen i høystakken

-heve deg over bagatellene

-ikke tenke så mye på det

-vite at det også finnes en morgendag

-ikke henge deg opp i detaljer, men se helheten

Og etterat du har gjort alt det der, og du allikevel ikke har funnet ut hvordan du skulle få innstallert det nye tekstprogrammet på pc-en din, så foreslår jeg at du leter opp noen innstalleringsinstruksjoner spør din datakyndige 9-åring eller ringer naboens datakyndige

10-åring.

-Hanne-Kari Havik