Muren

Muren er så massiv og så høy at

det er så bratt å komme over.

Jeg kravler meg oppover, men

Kanskje du kunne rekke meg ei hand?

Jeg er her inne, her er jeg alltid.

Avmakt.
Hanne-Kari Havik