Godwins lov

Godwins lov: Jo lenger en debatt trekker ut, jo større er sannsynligheten for at noen etterhvert trekker inn Hitler og referanse til nazisme/fascisme. Den som trekker sammenlikningen taper diskusjonen, i hht Godwin. Såkalt Hitling.