Bruddstykker fra barneskolen

Words by Tittan

Når jeg tenker tilbake på skoleårene er det store deler jeg ikke husker. Jeg gikk på mbarneskolen fellom 1982 og 1988, så det er kanskje for langt tilbake i tid til at jeg skal kunne huske det? Jeg vet ikke. Har ikke spurt noen på egen alder om de husker stort fra skolen, så jeg har ikke noe å sammenligne med. Det jeg derimot husker er ikke så bra. Det meste er ikke så bra, jeg husker selvfølgelig, eller skal jeg si heldigvis, noen bra dager også. En gang klassen var på tur i marka kom vi høyt nok til å se over en tykke tåken som hadde lagt seg, og studenten som hadde praksis i klassen sa «Sånn kan man tenke seg det så ut i istiden». Det satte spor hos meg. Ett hvitt teppe som kun toppene stakk opp gjennom, resten under et tykt lag med is.

Men…

Vis opprinnelig innlegg 955 ord igjen