Anna Cecilie har asperger syndrom

Artikkel i KK.:

http://www.kk.no/helse-kosthold-trening/anna-cicilie-27-har-asperger-syndrom-39681