Brann i Nav’s lokaler

 

https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1551906