Om et T-ord.

I dag har jeg lyst til å slå et slag for trappefallerne. Ikke så mye, kanskje, for de som bevisst ble dyttet ned de trappene, for det har man evigrepeterende dokumentarserier på blant annet Investigation Discovery som tar for seg. Nei, nå har jeg lyst til å ta for meg alle de mennesker som verden over snubler i sine egne føtter, eller på annet vis på grunn av egen klossethet uforskyldt, men selvforskyldt, altså faller og brekker nakken eller på annet vis dør som en følge av trappefallet.

Jeg syns at trappefall som sådan får altfor lite oppmerksomhet i media, i motsetning til for eksempel terroristanfall og forsettlige trappefall…… for livene dems er ikke mindre verdt enn livene til de som forsettlig blir utsatt for terrorisme eller altså mord og drapsforsøk.

Hvorfor løper media terroristenes sitt ærend? Selvsagt må det rapporteres om de terroranfall som foregår, og drapsforsøk og mord og alt det der, men hvorfor løper media IS, Talibans og alle andre ekstremisters ærend, når oppmerksomhet og fryktspredning er primærmålet?

Må vi virkelig ha time opp og ned og i mente, med kommentatorer, meningsvelde og altså fullstendig ut over alle proposjoner mediedekning av dette?

Jeg, jeg slår nå et slag for ofrene for egen klumsethet, og for alle trappefallerne!

For JA, det er farlig å leve, og alle dør av det, før eller siden, men lev nå så godt dere får til, mens dere kan!

Og her, også, litt statistikk, i en artikkel i Aftenposten fra 2014, om nettopp trappefall, i artikkelen finnes også gode råd om hvordan man kan unngå og forebygge mot trappefall:

Aftenposten: Hvert år skjer det ca 6500 ulykker i trapper, av KJERSTI BLEHR LÅNKAN

Se også:

Hvorfor rømmer de? Om noen T-ord.

Strekkmerkene og strikken

Spurvehjertet

Tillit, sårbarhet, statistikk og forskning.