Muslimkritiske ytringer, link til artikkel av Eirik Hind Sveen og Marit Eilertsen, NRK, 06.06.2017

Muslimkritiske ytringer – Frps fylkesleder i Troms mangler kunnskaper om muslimer. Seniorforsker Jacob Høigilt ved PRIO , av Eirik Hind Sveen og Marit Eilertsen