Statistikk NAV arbeidstiltak

file:///C:/Users/Hanne-Kari/Downloads/201705_TILT010%20Deltakere%20i%20arbeidsrettede%20tiltak.%20Tiltak.%20Tidsserie%20maaned.pdf

Statistikk arbeidstiltak NAV mai 2017