Våre ord

Våre ord

Kan treffe som strenger
På en gitar
Både ustemte falske tonedøve 
Skjærende
Dystre mørke
Og stemte vakre lyse lette
Berikende givende glade toner
De kan tilføre noe viktig
Essensielt
Være oppbyggende
Til vekst
Eller bryte ned ,skjære over
Gjennomsyre ,ødelegge ..
Noen toner som ikke kommer frem og er på avveie eller for svake
Vil også kunne gi en følelse av
å miste noe av essensen , dynamikken
I hele opplevelsen av melodien

Man kan enten gjenvinne , lære nye toner, gjenoppbygge eller for alltid
å miste noen dyrebare toner..
‘Evig eies kun det tapte’ er ord som beskriver dette ..

Ønsket er at tonene gir samklang i en dyp og vakker musikalsk opplevelse
For når tonene virkelig treffer godt
– er det virkelig litt av et eventyr .. 🙂😘❤️😂😇🙏

🍭 Elin Skogmo 16.okt-17