Julerim

En kongsbergnisse hun sula

Og tenkte så mye på jula

Hva skulle hun gi,

Å du store mi tid.

Hun laget små engler

så rake som stengler

i alternativ til kula’.