2 kommentarer om “Tidligere SSB-direktor-Forskning kan-bestilles for å vise at flyktninger er dyre

    1. Jeg begynner å bli litt lei av alle avsløringer rundt om, både i fht metoo med seksuell trakassering, men også altså misbruk eller feilrepresentasjon av fakta. Nå er jo ikke dette noe nytt fenomen, da, for all form for statistikk må jo tolkes, og kanskje må det også foretas beregninger. Sånn som hva angår eksempelvis sysselsetting. Støre, blant annet, antakeligvis med flere, har ikke alltid sjekket statistikken så nøye, virker det som for meg. For man påstår så iherdig at vi er blitt så mange flere uføre, eksempelvis. Men sånt noe lar seg faktisk forklare med at befolkningen har økt i størrelse. Sånn at prosentantallet med uføretrygdede er det samme som har vært i de ca. siste 20 år. Bare med en bitteliten økning nå, som man angivelig ikke vet hva kommer av. Men det kan kanskje forklares med større krav til ungdom, for det er i ungdomsgruppen denne økningen har skjedd. Mange med diagnoser av div. slag innenfor psykiatrien kan være forklaringen på det tallet, som dreier seg om ca. 1 000 mennesker.

      Men det med at statisitkk kan misbrukes, det vet man jo, for det kommer an dels på beregninger, dels på tolkninger av tallmaterialet. For eksempel så viser sysselsettingsstatistikken det. For der kan jo en og samme person både være sykemeldt i sin 50% stilling, arbeidstaker i den samme stillingen, og resterende arbeidsufør. Så da må man regne om i antall årsverk, noe man jo skulle tro at politikerne gjorde, men ikke nødvendigvis. Så dermed blir det hvit løgn, svart løgn, og statistikk.

      Liker

Kommentarer er stengt.