Ideologisk betinget stor- eller småsnusk?

Høye sin angivelige kamp mot legemiddelindustrien, det er sannsynligvis et hårreisende spill for galleriet? Vet ikke hva som er verst i den sammenheng; at Høye eventuelt ikke VET at dersom legemiddelindustrien holder altfor stive priser, så kan man av humanitære hensyn så og si «stjele» patentet og selv produsere medisinen ELLER at han er kynisk, løgnaktig og slu for å sanke stemmer. Et land bør ikke holdes som gissel av legemiddelindustrien, sånn som ser ut til å være tilfelle når det gjelder produksjonen av f.eks. Spinraza.
En tilleggsopplysning for øvrig her, oljefondet (norsk pensjonsfond) har investert blant annet i Biogen (legemiddelselskapet, et globalt selskap) som faktisk produserer akkurat DEN aktuelle medisinen. Så helsevesenet vil da rent faktisk betale inn, ihvertfall delvis, inn til oljefondet. Og fondet, det er jo statlig, og staten, det er oss, det! Så her er det mye småsnusk (eller storsnusk) å ta tak i!?  Skal godt gjøres at ikke Høye faktisk VET dette, og dermed vet at han kan bare forsyne seg av patentet mot et vederlag, og eventuelt da motta søksmål fra legemiddelfirmaet, dette er mulig å gjøre. Her er TRIPS avtalen (link fra regjeringen.no), og det aktuelle i denne sammenheng står under overskriften TRIPS og folkehelse. Sitat: «TRIPS-avtalen gir under visse forutsetninger enhver rett til å utnytte (dvs. produsere eller importere) det patenterte produktet, uten patenthavers samtykke, men mot «passende vederlag». Dette kalles tvangslisens. En viktig forutsetning for tvangslisens er at patenthaver ikke er villig til å selge eller inngå frivillig produksjonslisensavtale på rimelige vilkår.»
Så hvorfor ikke ta i bruk den hjemmelen om tvangslisens mot et rimeligere vederlag?