Dagbladet, 1. april 2017, Toppjurister slakter regjeringsforslag – plutselig kan du få brev i posten om at det er fattet vedtak mot deg. (- ang. stortingsvedtak om tap av statsborgerskap v/dobbelt statsborgerskap)

Toppjurister slakter regjeringsforslag – plutselig kan du få brev i posten om at det er fattet vedtak mot deg.

Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)