Cato Brunvand Ellingsen

Vi starter april der det forhåpentligvis blir noko som ligne vår, varmare ver, og irriterande fluger, men april er også mnd der vi på verdsbasis sett fokus på autismespekterforstyrrelse.

Vis opprinnelig innlegg 589 ord igjen