Styringen av sykehus, rolleblanding og mangel på åpenhet

Politikk, ledelse og jus

IMG_2682Helseforetaksorganiseringen ble innført i 2002.  Høyre gikk i 2013 til valg på at de regionale helseforetakene skulle legges ned, men helseminister Bent Høie ombestemte seg da han fikk råd fra Stener Kvinnsland og Lars Haukaas (Kvinnsland-utvalget), begge med sterke interesser i å opprettholde ordningen. I utredningen er all kritikk av foretakssystemet, dokumentert av flere, blant annet av Riksrevisjonen, utelatt. Informasjon som er avgjørende når mandatet om å vurdere helseforetaksmodellen skal oppfylles. Utvalget svarer heller ikke på mandatet og gir dermed ikke Høie et grunnlag for å legge ned foretakene.

Spekter som Haukaas representerer, har sin hovedinntekt fra helseforetakene, alle er pålagt å bruke Spekter uansett om de ønsker det eller ikke. Oslo Universitetssykehus betalte om lag 19 millioner i 2017. Ikke alle er fornøyd med konfliktlinja som brukes, slik også NRKs ansatte har fått erfare, men sykehusene har altså ikke noe valg. Spekter kan bruke de rundt 100 millionene de mottar hvert…

Vis opprinnelig innlegg 999 ord igjen

I et rom innenfor et rom

Det er der de oppbevarer medisinene. Det er der antipsykotiske injeksjoner lagres og tilberedes for så å stikkes inn i psykotiske pasienters skinke. Rett utenfor, i det rommet som ikke er innenfor men utenfor rommet innenfor rommet, pengene våre og bankkort, id-brikker og viktige papirer lagres.

Å være på sykehus, kan føles invaderende og nedverdigende, fordi man mister retten til å oppbevare og ta vare på sine egne verdigjenstander. Det som bekrefter hvem vi er, som legimitasjonen av et bankkort, låses omhyggelig inn.

Men noe ved dette er trygt. Jeg slipper å lete gjennom mitt eget kaos for å finne frem bankbrikka. Den er trygt forvart, i rommet utenfor der medisinene synger om (anti)psykose. Jeg kan bare knipse med fingrene og få den utlevert, deretter omhyggelig låst inn etter bruk. Jeg ser for meg tinnsoldater som vokter ved mine verdier om natta.

Vis opprinnelig innlegg

Jeg har gitt opp deg, statsminister Erna Solberg- men ikke #mittfolk

guriluri

Du snur deg bort. La oss ikke snu oss bort. Tre ganger har staten anket, mens Farida har lidd. Den 21. mars ble over 30 mennesker drept av Daesh i Kabul. En hverdagsnyhet. Midt oppi dette lever Farida, men nå har Høyesterett talt: Utlendingsnemnda gjorde et ugyldig vedtak for tre år siden.

Farida

Farida går ikke ut. Hun går ikke på skole. Går hun ut, er hun i livsfare. Hvilket valg ville du hatt, om du bodde i Kabul? «Barnet har rett til å gå på skole og få utdanning» står det i barnekonvensjonen. Det lyder hult for en som risikerer livet ved å plassere føttene utenfor døra.

Jeg har gitt opp Erna, men ikke #mittfolk. Hvem er så jeg? Jeg er en del av dette folket som donerte penger på grunn av det makabre blomsterhavet på Listhaugs kontor. Dette #mittfolk som har reagert og sagt fra at mennesket er verdt…

Vis opprinnelig innlegg 458 ord igjen

Uthuling av rettsstaten og billigkjøp via anbud.

Petter Pipelort (denne gang Bent Høye) møtte Morosamguten stusslistugua (denne gang en FRP-er fra Finnmark som snakket som om han tilhørte feil parti, etter mitt syn, han burde nok seriøst vurdere å skifte politisk parti snarlig) i debatten på NRK i går.

Debatten NRK, 24.05.2018

(Odd Eilert Persen, leder i Finnmark FRP, ca. 40:00 ut i opptaket her, via satelitt).

«Kjøp billig verktøy, så blir du snytt», synger Øystein Sunde om her: Øystein Sunde på Skavlan Show: «Sånn er’e bare»

regjeringen-kutter-i-fri rettshjelp – dagbladet

I revidert statsbudsjett har det altså blitt kuttet i rettshjelpsmidler til blant annet de som såvidt nå har karret seg over fri-rettshjelps-grensa, noe som gjør at man ikke lenger har mulighet til å prøve eksempelvis NAV-vedtak for retten. Har man ikke råd, så har man ikke råd, håpet da blir å finne en advokat som tar på seg saken pro-bono. I sin tid møtte jeg en slik advokat, hun tok ikke betalt (egenandelen man så allikevel må betale, på den gang ca. 4 000 kr. pr år, eller var det 4 500, montro, den gang, i 2006-2007). Fordi advokaten antakeligvis syntes saken var så selvsagt, at hun regnet med det var en slam-dunk-sak, den saken jeg da hadde.

Jeg vant den da også, den gangen, i Borgarting lagmannsrett. Mot nettopp NAV, angående etterbetaling av uføretrygd i 3 år forut for uførevedtak.

Noe jeg kunne be om å få etterbetalt, fordi jeg altså hadde vedtak på ung ufør-fordel i fbm. uføretrygden min.  Noe ikke alle med asperger forresten får, altså ung ufør-fordel. Begrunnet med, visstnok, at syndromet rammer forskjellig. Og eventuell tilleggsproblematikk av enten mental eller fysisk art kan også ramme ulikt. For meg virker det da som at man fra NAV sin side trekker opp en pekefinger og føler på vindretningen, noe jeg ikke syns holder i det hele tatt. Det er faktisk svært vanskelig å vurdere hva et menneske med asperger får til eller ei, det er svært individuelt, mennesker med asperger er nok ofte litt sånn noenlunde klønete sosiale kameleoner, og det er slettes ikke åpenbart at man hverken HAR syndromet, eller hvordan det påvirker en person i det daglige. Det er ikke gitt at syndromet gir rett til uføretrygd, heller, for den del, det kommer altså an på personen man har stående fram for seg. Og i en begrenset periode så kan man jo skjerpe seg maksimalt, eksempelvis på en psykolog sitt kontor, eller på en saksbehandler sitt kontor.

Alle former for autisme, derunder også asperger syndrom, er som kjent medfødt, det har å gjøre med hvordan hjernen er strukturert. Her litt om det:

Foreldre.no: Alt du vil vite om Asperger syndrom hos barn

De syns vel de er smarte, Petter Pipelort fra høyre, og Morosamguten Stusslistugua fra FRP, men politikerne fra partiene på høyresiden er kortsiktige i tankegangen etter mitt syn, dette er uthuling av rettsstaten vår, noe som kommer til å bite oss i baken på sikt.

«Vi kom til gjestfritt folk», sa fanten, «vi fikk så nær mat!» Det går an å spare seg til fant, han gjorde forsøk på det, han mannen her i pengegaloppen!:

Pengegaloppen, med gitarkameratene.

Spede spira lyt få stå

Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hass hage
er du sjøl et lite strå.

Utdrag fra dikt av Einar Skjæråsen.

Det er 8. mai i dag. Frigjøringsdagen i Norge tirsdag 8. mai 1945 var dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de siden tirsdag 9. april 1940 hadde okkupert landet i fem år under andre verdenskrig.

Jeg markerer frigjøringsdagen med et værs av Skjæråsen og spede, frie, hvitveis. Den 8. mai var også dagen jeg konfirmerte meg borgerlig, nærmere bestemt i 1999 tror jeg jeg erindrer, hvis noen interesserer seg.

I dag slipper jeg flagget løs og smiler takknemlig for at vi ikke er underlagt krig. Jeg hører radio på full guffe og ser ut av de gardinløse vinduene, fordi jeg setter sånn pris på friheten vår. Jeg…

Vis opprinnelig innlegg 14 ord igjen

Møkkatanker og andre slags tanker på frigjøringsdagen.

Først, gratulerer med frigjøringsdagen. Det var en stor dag, det, i 1945, da Norge igjen var et fritt rike.

Om frigjøringen, fra Norgeshistorie.no

Frigjøringen 1945 – Youtube

Hvor fritt det nå er, det er det vel mye attåt EU som bestemmer, er jeg redd. Norge er et nokså stort land, men med få innbyggere ut i fra arealet som er disponibelt, det er langstrakt og deler av vårt land kan ha dårlig tilgjengelighet, særlig i nord.

Mitt lille land – sunget av Maria Mena

Luftambulansetjenesten i nord står i fare for tida grunnet anbudspraksis, men jeg håper det går i orden før liv går tapt der oppe på viddene (en fødsel som går gæernt, en pasient med hjerteinfarkt som ikke får adekvat hjelp i tide).

Om dette og annet, her en sang fra Øystein Sunde:

Sånn er det bare – Øystein Sunde

Og i sør har UNE nettopp fattet vedtak i Farida-saken, et vedtak som går stikk imot samtlige domsavgjørelser i saken, og får en til å lure på om man fremdeles, da, bor i en rettsstat, for normalt sett ville det foreligge en plikt i forvaltningen til å forholde seg til, og sette ut i livet, rettslige vedtak.

Mer om den saken på støttegruppa for Farida på facebook:

Støttegruppa for Farida (Farida), facebook.

Og så…. litt mer selvsentrerte tanker….. de er det ikke få av, de. Jeg spurte tilogmed min eks om det, en gang, tenk om de har tatt feil, i psykiatrien, kanskje jeg er en narcissist istedet for å bare ha asperger…. eller begge deler, for den del, det skulle jo kunne gå an å ha kombinasjoner. For jeg ER litt mer enn gjennomsnittet glad i å få oppmerksomhet, føler jeg kanskje, uten å vite hva som egentlig er «normalen» i så måte?…? Svaret jeg fikk fra min eks var nokså kryptisk, han sa at «Ikke mer narcissistisk enn normalt, når man har asperger». Og min eks, han har blitt tildelt veiledningsansvar når det gjelder meg og min måte å ha asperger, overfor mine BPA-er, av hun som i sin tid ga meg asperger diagnosen, så jeg antar han burde vite det. Min eks påstår også hardnakket, at jeg er et godt menneske, som tilfeldigvis også har asperger syndrom.

Men hva er vel det, liksom, å være et såkalt godt menneske, lurer jeg da på, uten å ha fått til de tingene i livet som jeg har hatt lyst på å få til? Og for å være et godt menneske, så må man jo gjøre gode gjerninger, og nok av dem til at det skal kunne telle?.. En lærer jeg hadde på barneskolen, han sa en gang at Hanne-Kari, hun går det ikke ti på dusinet av. Det kom av en episode i 4. klassen, da alle elevene hadde fått som oppdrag å fortelle en historie eller dele et dikt eller liknende om noen som hadde det vanskelig.

Jeg sang da «Våre små søsken» av Inger Hagerup. Dels også, syns jeg å minnes, fordi det på sett og vis på en måte omhandlet meg selv, den visa, så det var en måte å fortelle at jeg ikke hadde det så enkelt allerede den gang, tror jeg kanskje. Og hver gang den læreren har møtt min mor i ettertid, så forteller han om den historien, fordi det ga så stort inntrykk på resten av klassa, han sa man kunne høre en knappenål falle mens jeg sang, at det ble totalt musestille blant elevene.

Våre små søsken- Inger Hagerup

Jeg føler jeg nok har skuffet den læreren, muligens, for jeg tror ikke jeg har greid å gjøre noe særlig ut av livet mitt, annet enn å etterhvert ende opp som noenlunde desillusjonert uførepensjonist som for tida er nokså syk, også. På mandag var jeg hos legen, og CRP var da på 69, bare 4 poengverdier under det jeg var da jeg var innlagt på sykehus for ca. 2 uker siden. Og purret på hva som var skjedd, om sykehuslegen i Kongsberg faktisk hadde tatt kontakt med rikshospitalet for å få en mening derifra om hva CT-bildene mine viste. Sykehuslegen her, han mistenkte/mistenker? at jeg har betennelse på hovedpulsåren, forårsaket av den polykondritt-dritten jeg har………. Så nå venter jeg, og sover mye i mellomtiden.

Betennelse på hovedpulsåren

Vel, det var vel møkkatankene mine fra i dag, det….. får vel trøste meg med at det er ikke gitt alle mennesker å få til alt i verden som man kunne hatt lyst til….. 😛

Du ska få en dag i mårå – Alf Prøysen

 

Gratulerer med dagen!

Først, gratulerer med dagen! 

Dernest så vil jeg skrive litt om løgner og sannheter. I diktning såvel som i arbeiderbevegelsen, altså hele venstresiden i norsk politikk, så feires arbeidernes dag i dag. Og man må samtidig forholde seg til FrP sitt forsøk på å kapre dagen, med grunnlag i de stemmer de har fått tusket til seg på uærlig vis fra arbeidere og trygdede i vårt samlede land.

Visa om løgna – Alf Prøysen

Men verdenshistorien og nåtidshistorien er ikke på høyresidens side, for det er ikke høyresiden i politikken, hverken her eller i utlandet, som kjemper arbeidernes og velferdsstatens sak, det er det alltid arbeiderbevegelsen som står for, nå som før.

Hvem er arbeidere i dag, og hvem er trygdede? Det kan favne vidt, det, fra ufaglærte, hjelpepleiere, renholdsarbeidere, til underordnede ledere i privat og offentlig sektor. Alle som jobber under en sjef, kunne kanskje vært definisjonen. Samt slitere som av en eller annen årsak har sett seg nødt til å kreve sine trygderettigheter via velferdsstaten. Sistnevnte blir ofte mistenkeliggjorte, og ikke alltid av høyresiden i norsk politikk, heller, dessverre.

Like fullt kan man være glad for velferdsstaten vår, og søke å bevare den, syns jeg. Og avskaffe lua i hånda, idet Einar Gerhardsen sa om dette i sin tid, at ingen skulle måtte stå foran en funksjonær med lua i hånda. Gjør din plikt, krev din rett er et gammelt slagord for arbeiderbevegelsen, som alltid vil være like aktuelt.

Selv har jeg vært i skolekorps, og kan huske endel 1. mai dager, med marsjering og spilling av både internasjonalen, samt andre marsj-melodier for janitsjarkorps. Gode minner, det, tross en 1. mai dag i snø, da vi tråkket rundt i lakksko med neglsprett. I dag er det gråvær, men jeg deler allikevel internasjonalen her:

Internasjonalen

 

Se også:

Våpenet

Og litt 1. mai nostalgi her, glimt fra musikalen Ungen, som bygger på skuespillet Ungen, av Oscar Braaten.

Sølvi Wang i filmen «Ungen» (1974)
Tekst: Harald Tusberg/Musikk: Egil Monn-Iversen

Det fins småfolk av mange slags sorter som kunn trenge ei hand vintersti’.
Det er håpet og drømmen som skorter og til trøst pleier storfolk å si:
«Den som havner på bånn uten penger, skal i himmelen høyest på strå.»
Spør dom meg, trur jeg drømmen han trenger, gjelder livet på jord her og nå.

Drømmen om morrada’n kan ingen stjæla fra’n,
E’ gnist vil flamme opp til sist, og gi’n varme.
Da stråler solskinn ne’, rimfrost og gufs og sne
vil fly, og væla bli som ny.

Det kommer en vår hvor småen der går i fjellklare vind og suger lufta inn.
Med løfta blikk ska’n stå der trygg med en stolt og oppreist rygg!
For drømmen om morrada’n kan aldri stæles fra’n. Jeg vet den skal bli virk’lighet!