Styringen av sykehus, rolleblanding og mangel på åpenhet

Politikk, ledelse og jus

IMG_2682Helseforetaksorganiseringen ble innført i 2002.  Høyre gikk i 2013 til valg på at de regionale helseforetakene skulle legges ned, men helseminister Bent Høie ombestemte seg da han fikk råd fra Stener Kvinnsland og Lars Haukaas (Kvinnsland-utvalget), begge med sterke interesser i å opprettholde ordningen. I utredningen er all kritikk av foretakssystemet, dokumentert av flere, blant annet av Riksrevisjonen, utelatt. Informasjon som er avgjørende når mandatet om å vurdere helseforetaksmodellen skal oppfylles. Utvalget svarer heller ikke på mandatet og gir dermed ikke Høie et grunnlag for å legge ned foretakene.

Spekter som Haukaas representerer, har sin hovedinntekt fra helseforetakene, alle er pålagt å bruke Spekter uansett om de ønsker det eller ikke. Oslo Universitetssykehus betalte om lag 19 millioner i 2017. Ikke alle er fornøyd med konfliktlinja som brukes, slik også NRKs ansatte har fått erfare, men sykehusene har altså ikke noe valg. Spekter kan bruke de rundt 100 millionene de mottar hvert…

Vis opprinnelig innlegg 999 ord igjen