FFO om Statsbudsjettet-2019 – En ekskluderende velferdssatsning.

FFO om statsbudsjettet 2019.