Hvor er den nonverbale tolketjenesten? – Kari Steindal v/autismeenheten i Oslo

Hvor er den nonverbale tolketjenesten? – Kari Steindal