Det mest skremmende er at den slappe bevisføringen blir trodd av fagdommere

Det mest skremmende – dagbladet – Jens Chr. Andvig Forsker og samfunnsøkonom.