Tåfisperioden -En satirisk fabel.

Denne hendelsen i historien fant sted i 2019.

Greta Thunberg var nominert til Nobels fredspris. I enkelte politiske miljøer rundt om i verden fortvilet de (antakeligvis) over ikke å ha vært de første til å få tak i henne før andre miljøer fikk sjansen til å vekke hennes engasjement og evne til å få store folkemasser interesserte og oppglødde i en kampsak.

De hadde gått glipp av muligheten til å få tak i evnerike folk ved flere anledninger tidligere i løpet av historiens gang. Albert Einstein hadde eksempelvis blitt snappet opp av de allierte i forkant av og i løpet av andre verdenskrig.

I USA hadde også Eminem i årevis hatt egne ideer om hvem han ville skulle styre, og hvilke ideer han burde være opptatt av og engasjert i. Blant annet kamp mot rasehat.

Det kan nok finnes haugevis av andre historiske eksempler, men det er ikke helt etisk greit, eller vitenskapelig, å synse om folk etter deres død, eller bare sånn i hytt og gevær. 

Video av Eminem fra 2017:

Eminem Trump Freestyle

Jeg tror kanskje jeg håper på at Eminem holder seg til rappingen, og kun det. Eller blir/er pasifist. Det er jeg, pasifist.

Johnny Cash – Don’t take your guns to town med tekst.:

https://www.youtube.com/watch?v=ChbzKjlppsY

Og med tanke på flyktninger og asylsøkere i båt og flyktning-leire rundt om i verden, også denne linken her (nyheter om flyktninger og asylsøkere), NRK:

https://www.nrk.no/nyheter/flyktninger-og-migranter-1.12415270

Noen artister ønsket å boikotte Grand prix det året, siden Grand Prix det året kom til å finne sted i Israel.

I en kommune i Norge måtte de få inn sårt tiltrengte midler til kommunen, så de fant opp en avgift på å gå eller løpe. Perspirasjonsavgiften, på folkemunne tåfisavgiften.

For å måle skrittene og anslå løpstypen ble det i kommunen kjøpt inn sko med innebygd GPS. Avgiften ble fastsatt til å være 0,019 kr. pr km for å gå vanlig, for å løpe 0,29. Barn kunne få gå og løpe gratis, studenter fikk halv pris.

Hvis man bare hadde en fot, derimot, måtte man betale et lite ekstragebyr for arbeidet med å trekke fra den andre foten som manglet.  Ekstragebyret ble kalt enfotsgebyret. Dette gjorde at det summa summarum ble dyrere for mennesker med en fot å kunne mosjonere enn for den øvrige befolkningen.

Dette gikk fint an å innføre, syntes kommunestyret, nesten uten unntak, og selv om innbyggerne i kommunen surmulte litt, så gikk det glatt gjennom i kommunestyret. Det var bare SV og Rødt som gikk i mot flertallet.

Enkelte fraksjoner i samfunnet som kjempet funksjonshemmedes sak hadde vanskeligheter (som vanlig) med å få medias oppmerksomhet rundt den synsvinkel at hvis man har en funksjonssvikt, skade, lyte eller sykdom, så burde ikke dette utgjøre et individuelt problem, og trenger ikke alltid å være særlig hemmende. Hvis funksjonsnedsettelsen hemmer den enkelte, er det derimot symptomatisk på at samfunnet ikke har prioritert at alle mennesker bør, i størst mulig grad, få tilgang til og glede av alle samfunnets arenaer.

Så det er en samfunnsutfordring å kunne likestille og tilrettelegge samfunnet for alle mennesker i så stor grad som mulig, siden alle mennesker har like stor verdi.

I USA hadde eksempelvis ASAN (autistic self advocacy network) nylig relansert følgende kampanje: https://autisticadvocacy.org/stoptheshock/ , til organisasjonen Autism Speaks sin fortvilelse, de hadde støttet Judge Rotenberg senteret i årevis, samt også støttet andre institusjoner sin tilrettelegging og «behandling» med ABA (Applied behavior analysis).  Autism speaks sine 2 hovedmål: å få autistiske barn til å kommunisere, og å få autistiske voksne til å holde kjeft.

Ett vitnemål fra opphold ved Judge Rotenberg senteret (det er heldigvis vanskelig å oppfinne noe regime som totalt usynliggjør andre mennesker, noen vil alltid finne motet inni seg til å si fra om kritikkverdige forhold):

https://www.youtube.com/watch?v=6B_ej5zyWp0

Og medieoppslag om dette av Fox News fra 2012 (NB: advarer mot sterke scener i video, ikke for barn):

https://www.youtube.com/watch?v=aAj9W0ntUMI

Ask an autistic (Amythest Schaber) video om Autism Speaks:

https://www.youtube.com/watch?v=ez936r2F35U

I Norge støttet hjelpeorganisasjoner hovedsakelig bestående av foreldre med autistiske barn også delvis opp om tanken om at hvis man bare ville det nok, så kunne man nok bli normalt strukturert i hjernen sånn etter hvert allikevel, og på den måten kunne man kurere autisme. Selv om det ikke fantes noen vitenskapelig beviste og anerkjente metoder for å kurere medfødte autismeutfordringer.

Nylig hadde man imidlertid funnet ut hvilke genvarianter det ofte er snakk om ved autismeutfordringer. 

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/de-forste-vanlige-genvarianter-som-forer-til-autisme-er-funnet?fbclid=IwAR34MIDT0ZmQGhgmUbwBRzop-vhcJVzbAEcmmz5xQALoTNUaeOhVDnnXmsg

Manic Street Preachers – If You Tolerate This (med tekst):

https://www.youtube.com/watch?v=W_IFHYzk0rY

Protestsang fra 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=uaNbeiBV33M

Og i Norge var en hel haug organisasjoner som kjempet for funksjonshemmedes rettigheter opprørte over våre politikeres arroganse og uvilje til å likestille alle mennesker. http://www.nhf.no/arkiv/fn-mener-funksjonshemmedes-menneskerettigheter-er-for-darlig-ivaretatt

Cornelis Vreeswijk – Somliga går med Trasiga Skor [ENGLISH TRANSLATION]:

https://www.youtube.com/watch?v=affcUJDwSCk

Det finnes 3 hovedgrunner her i denne verden, til å bli fattig, enten det dreier seg om relativ fattigdom eller absolutt fattigdom. Minst risiko, på verdensbasis, har man ved å være født som mann. En litt større risiko løper man hvis man er kvinne. Og hvis man i tillegg har funksjonsnedsettelse, øker risikoen dramatisk.  En link her til FN sine sider om dette:

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne

Om ikke lenge kom dette med tåfisavgiften statsministeren i Norge, Erna Solberg, for øre, og hun kalte Siv Jensen (FRP) inn til møte på sitt private kontor.

Siv Jensen FRP, finansministeren i Norge den gang, fikk superkjapt blod på tann, avlyste førstkommende idekonferanse i sosial sektor av regjeringslokalene og satte sporenstreks opp på timeplanen sammenkalling til møte i finanskomiteen. Når helse- og omsorgsminister Bent Høye (H) fikk høre om ideen, bannet han og skrek av full hals NEEEEEI! i full viten om at han sannsynligvis ville bli nedstemt under vedtaksbehandling av stortingsproposisjonen.

Dette alarmerte noen senterpartipolitikere i et møterom like ved siden av, så de begynte å rote i skapene sine etter våpen og ammunisjon, de trodde det var ulvehyl de hørte.

Kalkulatorene fikk fart på seg i venstres stortingsgruppe, der forsøkte man å regne ut klimaeffekten av perspirasjon dersom man vurderte å gå imot forslaget, siden dette ikke var med i regjeringsforhandlingene på Granavolden (som dannet Granavolden-plattformen).

Etter litt om og men, så ble dette lagt inn i planene for neste års statsbudsjett, man vurderte endog å legge det inn som en slags hastesak i inneværende budsjettår.

I KrF gikk de sånn passelig helhjertet inn for forslaget.

SV og Rødt snakket sammen om å stille mistillitsforslag mot finansministeren.

I AP hadde man ikke bestemt seg hvorvidt man ville støtte SV og Rødt i noe mistillitsforslag. MDG måtte ha møter om saken før man kunne si noe om det. Det samme gjaldt SP.

Vi var jo ikke alene i verden, den gang heller, og dette ble snappet opp også i utlandet. Statsminister Theresa May gjenvant noe av sin popularitet blant sofaentusiastene i befolkningen, og regnet med også å kunne få flertall for saken, kanskje til og med forsøke å friste EU med en slags under-bordet-hysj-hysj-avtale som muligens ville gjøre at UK endelig kunne få foretatt Brexit på anstendig vis.

Tyskland, Frankrike og Italia planla å bruke avgiften til å kjøpe seg klimakvoter.

I Russland ble ekstrainntekten brukt til militær trening og opprusting. Klimaeffekten ble ikke vurdert av Putin. Men i blant befolkningen murret det, og det ble umiddelbart begynt planlegging av protestaksjoner mot den sittende regjeringen.

I historikermiljøer verden rundt ble det diskutert i hvor stor grad den russiske befolkningen var i opprør, og enkelte uttalte seg om at dette kanskje kunne føre til en ny revolusjon sånn ca. tilsvarende den som var i 1917.

I Kina ble avgiften innført umiddelbart. Det ble vurdert å innføre trim som pliktig aktivitet en time hver dag, og det ble diskutert om hva slags straffetiltak som skulle gjennomføres hvis noen valgte å gå barføtte. Firmaet Huawei fikk monopol på produksjon av GPS-ene, og skoindustrien ble rustet opp maskinelt for å være i stand til å levere skoene. I hele verden ble det vurdert å inngå importavtaler med Kina om kjøp av GPS-sko derfra.

Klimaeffekten ved økt perspirasjon utliknet man ved å gjeninnføre ett-barns politikken i en 2 års tid, med mulighet for forlengelse.

Hvis folk protesterte, så hadde Kina god erfaring med å kunne forfølge og fengsle eller på annet vis ta seg av dissidenter på effektivt vis, eksempelvis i 1989 (massakren ved den Himmelske Freds Plass). The unknown rebel – i fbm. massakren i Kina 1989

I USA gikk det gjennom i hui og hast i kongressen, dog under protest fra enkelte trimfanatikere. President Donald Trump økte twitter-aktiviteten sin betraktelig, og var tydelig bekymret over at Kina så ut til å få monopol på skohandelen. Politiske synsere verden over bekymret seg angående Trumps psykiske helse. Og Trumps rådgivere ble satt i gang med å pønske ut avlednings-manøvre sånn at spekulasjoner rundt dette ikke fikk tid til å feste seg i folks bevissthet.

Tilsvarende avgifter ble også innført i resten av verden.

Og endelig så kunne OL gjennomføres på en ikke så dyr måte som vanlig.

Alle verdens ledere var såre fornøyde.

Derfor ble det, verden rundt, som oftest bestemt å beholde den avgiften. Noen steder, de aller fleste, ble den supplert med andre liknende avgifter. Derfor er dette i ettertid blitt kalt tåfisperioden (på engelsk: the fog period), fordi perioden startet med innførselen av den første avgiften, altså perspirasjonsavgiften.

(inspirert av et bilde jeg så i facebookgruppa «Bomfritt Norge»)

#FridaysForFuture #schoolstrike4climate #climatestrike
Greta Thunbergs tale til EU Parlamentet i Strasbourg 2019-04-16

https://www.youtube.com/watch?v=cJAcuQEVxTY

-Hanne-Kari Havik

Andre sanger:

Cornelius Vreeswijk: Jeg hadde engang en båt, med tekst:

https://www.youtube.com/watch?v=OSy8Ti2rh7Y

Pink Floyd: Hey you.:

https://www.youtube.com/watch?v=ymgYEQgSqLI

Scorpions: Humanity:

https://www.youtube.com/watch?v=CcFmvt3Rz7I

Andre aktuelle, muligens, av mine og andres blogginnlegg om noe av det samme som kanskje kan være av interesse å lese:

Hvorfor rømmer de? Om noen T-ord.

Dyr fattigdom og dominoeffekten

Aspergerinformator:

Hvor mange sysselsettinger er en Asperger verdt?

 

 

 

 

Reklamer