Sanselighet

Hvor mange sanser har mennesket?

 

Det er flere enn de aller fleste regner med, for de aller fleste vil vel da svare 5: 1)berøring, 2)hørsel, 3)syn, 4)lukt og 5)smak.

Men ikke bare finnes det flere, men alle de 5 sansene kan også deles inn i nærmest uendelige kategorier, ut i fra trykk, lydnivå, hvilken type lyd man hører, at man oppfatter forskjellene på fargene og lysforhold. Lukt og smak, de sansene kan høre sammen, og det kan være forskjeller fra menneske til menneske hvordan samspillet mellom de to sansene fungerer, og hva slags smaksans det gir; om man liker surt, salt, krydret, søtt, hvilke lukter som er behagelige, og hvilke som er ubehagelige å lukte/smake.

Indre sanser: 6)mett eller 7)sulten,8) hydrert eller 9)dehydrert, 10)trett eller 11)våken, 12) indre smerter og 13)trangen til å puste 14), 15): eller til å gå på toalettet.

16)vestibular-sans, eller likevektssans i det indre øret, den sansen sørger for at man holder balansen, og er sansen som gjør at man kan bli sjøsyk til vanns.

17)Ytre smerter (hudsmerter).

I tillegg har vi en 18)kinestetisk sans, som gjør det mulig for oss å registrere muskelspenning og, selv med øynene lukket, de 19)forskjellige legemsdelenes stilling og 20) bevegelse. Disse vil jo hver for seg utgjøre nokså mange, eksempelvis en for hver finger, en for hver tå, i det hele tatt en for hver muskel i  hele kroppen, som enten gjør at noe beveger seg eller er stille, er den stille/uvirksom, vil de aller fleste av oss allikevel føle hvor legemsdelene er.

Men ikke alle har de evnene, eller de evnene fungerer ikke sånn som naturen hadde tiltenkt. Noen med autisme kan for eksempel ikke føle hvor de forskjellige kroppsdelene er, og har behov for å føle at de er samlet på kroppen, derfor finnes hjelpemidler som kuledyne. Noen kan føle de svever, og trenger små rom å være i, for å føle seg trygge, små huler kan da være ålreite å bygge seg, og krype inn i, for at de skal føle seg trygge, har jeg skjønt det som.

Selv har jeg hatt drømmer fra tid til annen, der jeg svever. Hvorvidt dette har noe med sanser å gjøre, er heller tvilsomt, for jeg tror nok jeg vet hvor kroppsdelene mine er, og hvor jeg befinner meg i rommet.

Jeg er heldig, for selv om jeg har en viss grad av sensorisk over og under-sensitivitet, er min form for autisme på den måten av det milde slaget. For andre, med litt tyngre former for autisme, så kan det se slik ut, og se hele videoen her, den er kort. :

https://www.youtube.com/watch?v=QdhwsK7E6cc

Kilde: meg selv og denne: https://wol.jw.org/no/wol/d/r3/lp-n/102003161