Sitatquiz

Hvilke kjente personer (med eller uten autisme/asperger) sa eller skrev dette? Og eventuelt, hvem av de er/var autistiske/hadde eller har asperger, eller blir sterkt mistenkte for å ha vært/være på autismespekteret?

-Jeg skjønner ikke deg, du skjønner ikke meg. Har vi flere ting felles?

-Jeg har ingen løsning, men jeg beundrer sannelig problemet.

-Hvis du ser at noen er svak – gi dem en verden der de er sterke nok.

– Jeg tenker, derfor er jeg.

-En mann er en suksess hvis han står opp om morgenen, legger seg om kvelden, og innimellom gjør det han har lyst til å gjøre.

-Å være vanlig er det ideelle målet til de mislykkede.

-Den som vet hvorfor han lever, kan holde ut et nesten hvilket som helst hvordan.

-Tiden din er begrenset, kast den ikke bort med å leve noen andres liv.

-Den eneste måten å bli kvitt en fristelse på er å overgi seg til den.

-Gud, gi meg klarhet til å akseptere det jeg ikke kan forandre, motet til å forandre de ting jeg kan, og visdom til å vite forskjellen.

-Når du snakker, gjentar du bare det du allerede vet. Men hvis du lytter, kan du lære noe nytt.

-Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner

-En fanatiker er en som ikke kan bytte mening – og ikke vil bytte emne.

-Verden er en farlig plass å leve. Ikke på grunn av de onde, men på grunn av de som ikke gjør noe med dem.

-Jeg ønsker å vite Guds tanker; resten er detaljer.

-Og nei, autisme (så vel som ADHD, ADD, Tourettes, OCD, ODD osv.) er ikke en «gave». For de fleste er det en endeløs kamp mot skoler, arbeidsplasser og mobbere. Men under de rette omstendighetene, gitt de riktige justeringer KAN det være en superpower.

-Dagliglivet i en verden bygd for nevrotypiske mennesker kan være som å vandre gjennom et minefelt. Det er mange sosiale regler som vi ikke forstår, og enorme konsekvenser påføres oss for brudd på dem.

-På slutten vil vi ikke huske fiendene våre, men vennenes taushet.