Drammenskvinne ville-besøke døende søster men NAV sa nei – dagsavisen.

https://www.dagsavisen.no/fremtiden/drammenskvinne-ville-besoke-doende-soster-men-nav-sa-nei-1.1609893