Rasismedebatten – Hva har skjedd med viljen til å lytte? I VG den 22. nov. 2019, av Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/8mVbOE/rasisme-debatten-hva-har-skjedd-med-viljen-til-aa-lytte