Skriftlig spørsmål i stortinget fra Bjørnar Moxnes, Rødt, til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=77695