Vårt land: FN feller hard dom over Norge – Av Andreas W. H. Lindvåg 13.aug. 2019

https://www.vl.no/nyhet/feller-hard-dom-over-norge-1.26380