UDI setter barns utvikling, liv og helse i fare – av Heidi Wittrup Djup Psykologspesialist og daglig leder, Klinikk for krisepsykologi, i Vårt land.

https://www.vl.no/verdidebatt/udi-setter-barns-utvikling-liv-og-helse-i-fare-1.1623247